Uzyskaj dostęp

do treści poradnika, który wspomaga pracę dyrektora szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego.

Nowy nadzór pedagogiczny w praktyce

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie nadzoru (Dz. U. 2009 r. Nr 168, poz. 1324), każdy dyrektor do 15 września jest zobowiązany przedstawić plan nadzoru na kolejny rok szkolny w oparciu o nowe kierunki polityki oświatowej MEN. Jest to o tyle trudne, że nadzór pedagogiczny obejmuje wiele wątków dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, a do tego szereg dokumentacji i kontrole KO.

Dzięki naszej publikacji skompletowanie niezbędnych dokumentów stanie się o wiele łatwiejsze!

 

Zawartość publikacji:  

 • Podpowiedzi do organizacji nadzoru pedagogicznego wraz z przykładowymi sprawozdaniami i raportami z działań
 • Wytyczne w zakresie oceny pracy placówki i realizacji zadań w ramach każdego z wymagań MEN - w oparciu o załącznik do rozporządzenia
 • Wykaz  obowiązków dyrektora i nauczycieli w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Procedura organizacji nauczania indywidualnego zgodnie z Dz. U. 2010, nr 228, poz. 1487, w tym m.in. dostępne formy pomocy, zasady oceniania, dostosowanie warunków i form egzaminów
 • Zasady odpowiedzialności dyrektora w zakresie ochrony danych osobowych pracowników, uczniów i rodziców zgodnie z Dz. U. z 2010r. Nr 229, poz. 1497 
 • Gotowe zapisy do statutu szkoły zgodnie z bieżącymi zmianami w prawie

 

Praktyczne narzędzia:

 • przykładowe plany i sprawozdania z nadzoru
 • formularze na potrzeby kontroli i ewaluacji zewnętrznej
 • arkusze do monitorowania realizacji przez nauczycieli podstawy programowej, analizy wyników uczniów, oceny efektywności pomocy udzielanej uczniowi ze SPE
 • arkusze do analizy realizacji obowiązku szkolnego, frekwencji uczniów
 • dokumentacja wycieczek i wyjść klasowych
 • dokumentacja spotkań Rady Rodziców

 

Autorzy:

Zenon  Decyk - ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego  nauczycieli, edukator kursu kwalifikacyjnego dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych  i egzaminacyjnych, egzaminator OKE w zakresie sprawdzianu i egzaminu  gimnazjalnego w części matematyczno – przyrodniczej, wicedyrektor – konsultant  ds. kadry kierowniczej oświaty Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.  Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie nauczania matematyki, nauczyciel  akademicki. Od 10 lat prowadzi zajęcia z prawa oświatowego i organizacji i  zarządzania oświatą na kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych.

Jacek Stec – magister  historii, specjalność nauczycielska, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w  Słupsku (1980). Od 29 lat związany z oświatą. Długoletnie doświadczenie  w zarządzaniu placówkami oświatowymi (od 1987  roku wicedyrektor szkoły podstawowej, od 1999 roku dyrektor gimnazjum, od 2007  roku dyrektor Zespołu Szkół - szkoły podstawowej i gimnazjum).  Publikuje na łamach wydawnictw Centrum  Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie,  w Głosie Pedagogicznym

Grzegorz Wojnowski - dyrektor ds. pedagogicznych Ogólnokształcącego  Liceum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Gdyni, nauczyciel wiedzy o  społeczeństwie oraz historii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na  Uniwersytecie Gdańskim. Po ukończeniu studiów specjalizował się w zakresie  prawa karnego i procedury administracyjnej. Ukończył studia podyplomowe na  Wydziale Humanistycznym Uniwersytety Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w  zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie oraz na Wydziale Zarządzania  Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy w zakresie  zarządzania oświatą.

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.